Objęcie urzędu przez o. Tomasza odbędzie się w czwartek 24. maja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o g. 8.00