– Łączna kwota ofiar złożonych dotychczas (od kwietnia tego roku) na ten cel to 133 607,92 zł. Dziękujemy. Bóg zapłać. Kwesty na remont kościoła będą się odbywać dalej, w trzecią niedzielę każdego miesiąca.
– To co wydawało się koncepcją docelową zmiany wystroju kościoła, okazało się etapem – wizualizacja podlega (w gronie architektów i artystów) przepracowaniu.
– Równocześnie projekt podlega optymalizacji pod kątem finansowym.
– Najbliższym, możliwym terminem rozpoczęcia remontu jest czas po Wielkanocy 2020 r.
– Remont chcemy rozpocząć od wykonania w kościele ogrzewania podłogowego.
– Równolegle do prac wokół remontu wnętrza kościoła, został przygotowany i złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska projekt termomodernizacji kościoła i klasztoru.
– Ponadto wykonano projekt kanalizacji ściekowej i burzowej dla kościoła i klasztoru.
– Fundusze na dofinansowanie termomodernizacji i na remont kanalizacji chcemy pozyskać m.in. z naszej Prowincji i Kurii Diecezjalnej.