Betlejem

Jest to jedno z największych miast w Autonomii Palestyńskiej i jedna z najczęściej odwiedzanych destynacji podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej. Znajduje się na terenie zachodniej części Judei. Na wysokości ponad 700m n.p.m. rozpościera się miasto będące miejscem narodzin Chrystusa. Lokalizacja miejscowości na styku Azji, Afryki oraz Europy przy bliskim położeniu Morza Śródziemnego miała istotny wpływ na rozwój charakteru handlowego miasta. Betlejem znajduje się w niewielkiej odległości od Jerozolimy, otoczone licznymi winnicami oraz polami. Klimat śródziemnomorski z wpływami pustynnego zapewnia bardzo korzystne warunki i przyjazne temperatury całym rokiem.

Historia

Pierwsze wzmianki o Betlejem pojawiają się w Biblii w Księdze Rodzaju jako miejsce pochówku Racheli, żony Jakuba jednego z Patriarchów. Informacje o mieście znajdują się również w Księdze Jozuego, Sędziów, Rut. O Betlejem Biblia wspomina również opisując rzeź niewiniątek. Okrutna decyzja, dotycząca zamordowania wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia, objęła także Betlejem. Z uwagi na religijny charakter, Betlejem przez późniejsze lata naznaczone było chrześcijańską praktyką i stanowiło ważny punkt pielgrzymek do Ziemi Świętej. Powstawały tu liczne i piękne kościoły. Nie uchroniło to miasta przed podbojem perskim w VII wieku. Miasto przechodziło w następnych latach w ręce kolejnych imperiów – kalifatu Omara, krzyżowców, muzułmanów. W 1948 Betlejem stało się częścią Jordanii, w 1967 – Izraela.

Zabytki

Najważniejszym obiektem, celem pielgrzymek do Ziemi Świętej, jest Bazylika Narodzenia Pańskiego, usytuowana w miejscu, gdzie narodził się Jezus. Jest to również jeden z najstarszych kościołów na świecie, nieprzerwanie funkcjonujących od chwili pobudowania. Miejsce narodzin Chrystusa potwierdzają pisma Orygenesa oraz Justyna Męczennika. Obecna bazylika wybudowana została w IV wieku, a gruntowna przebudowa przeprowadzona została dwukrotnie – w VI oraz XII wieku. W obiekcie znajduje się Grota Narodzenia, gdzie można dostać się przez jedno z dwóch wejść. Plany pielgrzymki do Ziemi Świętej obejmują często również inne obiekty sakralne, jak bazylika Getsemani (wzniesiona w miejscu modlitwy i czuwania Jezusa), Syjon Chrześcijański (miejsce zamieszkania Maryi po śmierci Chrystusa), wieczernik (miejsce Ostatniej Wieczerzy i Zesłania Ducha Świętego), Ścianę Płaczu, kościół św. Anny, trasę Drogi Krzyżowej.

Zachęcamy do odbycia niezwykłej wycieczki. Starannie zaplanowana pielgrzymka do Ziemi Świętej zawiedzie naszych uczestników z Katowic do najważniejszych miejsc historii chrześcijańskiej , także do Betlejem.