Ruch Światło-Życie, popularnie zwany „Oazą”, jest jedną z prób odnowy Kościoła powstałych w odpowiedzi na wezwanie Soboru Watykańskiego II. Jego założyciel ks. Franciszek Blachnicki wypracował w oparciu o strukturę Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych program formacyjno-ewangelizacyjny obejmujący dzieci, młodzież, dorosłych a także całe rodziny.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki był świadomy, że prawdziwe aggiornamento Kościoła może dokonać się tylko przez świadome i dojrzałe przeżywanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Ideę programu formacyjnego najlepiej wyrażają greckie słowa ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie) wpisane w znak krzyża; formuła ,,Światło- Życie” bardzo dobrze podkreśla jedność i wzajemną zależność Bożych darów: życia i światła.

Ruch oazowy działa przy naszej parafii ponad 20 lat. Spotykamy się w każdy piątek o g. 19.00. Spotkania podzielone są na dwie części: ogólną, w czasie której modlimy się przed Najświętszym Sakramentem, słuchamy konferencji naszego duszpasterza lub uczymy się śpiewu… oraz część drugą gdzie w mniejszych grupach dyskutujemy, rozważamy i komentujemy Pismo Święte.

odwiedź naszą stronę nas na facebooku