Duszpasterz Legionu Maryi i Żywego Różańca, opiekun fraterni III zakonu w Bytomiu; spowiednik sióstr Elżbietanek. W niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 8.00 tel. +48 32 203 70 15 wew. 19

Duszpasterz Legionu Maryi i Żywego Różańca, opiekun fraterni III zakonu w Bytomiu; spowiednik sióstr Elżbietanek. W niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 8.00

tel. +48 32 203 70 15 wew. 19