Nazaret

Jest jednym z największych miast Izraela i najważniejszym miastem arabskim w kraju. Z uwagi na szczególną rolę gospodarczą, kulturalną, medialną, polityczną nazywane jest arabską stolicą Izraela. Nazaret mieści się na Północy kraju w Dolnej Galilei około 9 km na zachód od góry Tabor. Położne jest w masywie górskim Hare Nacaret na wysokości powyżej 300 m n.p.m. Lokalizacja w górzystej okolicy zapewnia przyjemny, umiarkowany klimat nawet w okresie jesiennym i wiosennym. Latem temperatura osiąga powyżej 40 stopni Celsjusza, a zimą – poniżej -5 stopni Celsjusza.

Historia

Dzieje osadnictwa w regionie Nazaretu sięgają czasów neolitycznych. W historycznych źródłach pisanych pierwsze wzmianki o mieście pojawia się dopiero w I wieku p.n.e. Z zapisów wynika, że była to wówczas niewielka wioska, która w ciągu kilkuset lat stała się najważniejszym ośrodkiem destynacji chrześcijan z całego świata i do dziś stanowi miejsce pielgrzymek do Ziemi Świętej. Według Ewangelistów to właśnie z Nazaretu zbiegł Józef z Marią przed prześladowaniami króla Heroda. Święta Rodzina powróciła w rodzinne strony po śmierci tyrana. Zgodnie z przekazem biblijnym Chrystus spędził tu swoje dzieciństwo i wiek dorosły. Mieszkał w Nazaret aż do 30 roku życia, w którym podjął się publicznych nauk. Tradycja katolicka nie ogranicza roli miasta wyłącznie do tych lat. Po śmierci Jezusa to właśnie tu powstała judeochrześcijańska grupa, spotykająca się w domu Józefa i Marii, która dawała nadzieje i niosła Słowo Boże w trudnych czasach prześladowań. Rosnąca siła chrześcijaństwa oraz budzące się zainteresowanie dla postaci Marii, przyczyniło się do budowy w VI wieku pierwszego jej sanktuarium – była to trzynawowa Bazylika Zwiastowania.

Zabytki

Każda epoka w dziejach odcisnęła swoje piętno na mieście. Większość zabytkowych obiektów jest skoncentrowana w starszej części. Dominuje nad nimi potężna Bazylika Zwiastowania, która wybudowana została w latach 60-tych XX wieku przez franciszkanów. Ulokowana jest w miejscu, które zwyczajowo przyjęło się uznawać za dawne miejsce domu Marii i Jezusa. Znajduje się tu Grota Zwiastowania, otoczona szczególną troską przez kolejne stulecia chrześcijaństwa. Według tradycji katolickiej tu właśnie miało miejsce Zwiastowanie. Współczesny kościół, zastępujący XVIII-wieczny zabytek, pobudowany został bardzo szybko z uwagi na względy polityczne. Stanowi ważny punkt wycieczek do Ziemi Świętej. W mieście znajdują się także inne kościoły: Mensa Christi, maronicki, św. Gabriela, salezjański. Przemierzając wąskie uliczki Starego Miasta można natknąć się także na piękne budowle z czasów otomańskich, jak: Dom Gubernatorski i Biały Meczet.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W Nazaret można odkrywać tajemnice życia Jezusa i obcować z wyjątkowymi pamiątkami religii. Pielgrzymka rozpoczyna się w Katowicach oraz kończy.