strona testowa

Kurs dla narzeczonych 23 – 24 marca 2018
Prosimy o staranne wypełnienie formularza.
Na podstawie tych danych zostaną wypisane świadectwa ukończenia kursu.

Imię i nazwisko narzeczonego:

Adres email narzeczonego:

Gdzie aktualnie mieszkasz? Podaj miasto:

Imię i nazwisko narzeczonej:

Adres email narzeczonej:

Gdzie aktualnie mieszkasz? Podaj miasto:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)