Z zaproszeniem na doroczną pielgrzymkę kobiet do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej zwrócił się arcybiskup Wiktor Skworc metropolita katowicki.

Metropolity Katowickiego na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

Drodzy Diecezjanie!

W bieżącym roku pracy duszpasterskiej przeżywamy w metropolii katowickiej Rok Rodziny pod hasłem: „Rodzina miłością wielka”. Wskazując na ponadczasową wartość rodziny, wypełniamy nauczanie św. Jana Pawła II, który w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” podkreślił, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Dlatego Kościół nieustannie wspiera zarówno osoby wierne wartościom rodzinnym, jak i te, które poszukują prawdy o rodzinie, albo napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny (por. FC 1).

Szczególna rola w kształtowaniu więzi rodzinnych przypada kobiecie. Tym serdeczniej zapraszam kobiety i młodzież żeńską do licznego udziału w dorocznej pielgrzymce stanowej do Piekar Śląskich w niedzielę 17 sierpnia od godz. 8.30. W programie pielgrzymki: godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, modlitwa różańcowa, Eucharystia, godzina młodzieżowa oraz nieszpory maryjne.

Wyjątkowym Gościem pielgrzymki będzie w tym roku jałmużnik papieski, przybywający z Watykanu Ksiądz Arcybiskup Konrad Krajewski, który wygłosi do nas homilię.

Drogie Pątniczki!
Razem z Maryją powierzymy Jej Synowi świat kobiet, reprezentowany na piekarskim wzgórzu przez babcie, matki, żony, córki, siostry zakonne, osoby stanu wolnego. Będą też przedstawicielki lokalnych samorządów i branż zawodowych. Zapraszam środowisko nauczycielek, pedagogów, personelu medycznego, świata kultury, nauki oraz ruchów katolickich i parafialnych wspólnot modlitewnych. Jestem przekonany, że w tym bogactwie stanów i powołań kryje się duchowy potencjał, od którego zależy jakość życia moralnego i religijnego rodzin na Górnym Śląsku.

Osoby, które nie będą mogły pielgrzymować do Piekar Śląskich, szczególnie chorych i starszych, zachęcam do duchowej łączności z pielgrzymami dzięki transmisji Mszy św. w Radiu eM i Radiu Katowice.

Pielgrzymującym do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz wszystkim Diecezjanom z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI