W centrum cmentarza wznosi się neogotycka, zabytkowa kaplica pw. Dobrego Łotra z 1875 r.

Historia

Na terenie parafii Przemienienia Pańskiego, przy ul. Gliwickiej znajduje się najstarsza katolicka nekropolia Katowic. Poświęcenia cmentarza dokonał 11 listopada 1860 r. ks. dziekan Franz Heide z Raciborza. Pierwszy pochówek – Caroliny Janoschek – miał miejsce już 13 listopada 1860 r.

Z tego okresu pochodzi okazała neogotycka kaplica, wybudowana w 1875 r. na planie sześciokąta, przykryta dachem typu wieżowego, imitującym śrdedniowieczną basztę z absydą od południa.

Obecnie kaplica nosi tytuł Dobrego Łotra, który został jej nadany w listopadzie 1957 r. przez ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, odprawiającego w niej w tamtym czasie regularne niedzielne Msze święte.

Udało się zrealizować wycinkę starych drzew na cmentarzu i pielęgnację pozostałych tak by nie zagrażały bezpieczeństwu mienia i osób.

Pogrzeby

W sprawach związanych z pochówkiem należy kontaktować się z kancelarią parafialną w godzinach jej urzędowania, bądź z gospodarzem cmentarza: tel. +48 793 529 180.

 

Opieka nad grobami

Osobom, które z racji podeszłego wieku, stałego zamieszkania za granicą, czy innych powodów nie mogą opiekować się grobami swoich bliskich oferujemy pomoc w zadbaniu o miejsce spoczynku zmarłych. W tym celu prosimy kontaktować się z kancelarią parafialną w godzinach urzędowania.