Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy świętych odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

  • Msza święta sprawowana jest w intencji jednej osoby;
  • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
  • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych), od 1 do 30 danego miesiąca;
  • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

 

Gdzie są odprawiane Msze gregoriańskie?

Chcąc ofiarować gregoriankę za osobę zmarłą, prosimy skontaktować się z naszym klasztorem telefonicznie (nr tel. 32 203 70 15) lub za pomocą formularza kontaktowego. Po wspólnym ustaleniu terminu będziemy mogli zobowiązać się do odprawienia Mszy świętych.

Zamów intencję gregoriańską

 

Ofiara mszalna.

Msze gregoriańskie to 30 mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takiej mszy to trzydziestokrotność ofiary jaka jest składana przy umawianiu jednej intencji mszalnej.

 

Jakie są inne rodzaje Mszy świętych?

W naszym kościele odprawiamy następujące rodzaje intencji:

Tu znajdziesz szczegóły dotyczące tych rodzajów intencji.