Klasztor Dominikanów w Katowicach istnieje od 26 sierpnia 2012. Zakonnicy przybyli tu na zaproszenie metropolity katowickiego abpa Wiktora Skworca i objęli duszpasterstwo w parafii Przemienienia Pańskiego w śródmieściu.

Jest to dziewiętnasta w kraju placówka dominikańska. Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego starała się o nią od dawna, zwłaszcza, że ze Śląska pochodził Święty Jacek Odrowąż, pierwszy polski dominikanin, patron polskich dominikanów i archidiecezji katowickiej. Bracia w białych habitach i czarnych płaszczach byli na tych ziemiach od średniowiecza aż do czasu zaborów.

Nie tylko dominikanie chcieli pracować w Katowicach. Także diecezjalne władze kościelne pragnęły powierzyć im parafię w centrum miasta – właśnie Przemienienia Pańskiego. Informację o tym można znaleźć w książce opisującej dzieje parafii:

Starania o założenie zakonu w Katowicach sięgają jednak okresu powojennego (1946-1947), kiedy to „zrodził się w pewnych kręgach kościelnych pomysł, iż należałoby duszpasterstwo w śródmieściu Katowic, w Przemienieniu Pańskim, powierzyć wyspecjalizowanej grupie kaznodziejów, jaką byłaby wspólnota dominikanów.

Poprzez wysokie morale życia oraz wyjątkowy kunszt homiletyczny przedstawicieli tego zakonu (jak mniemano) chciano niczym plastrem miodu, zaleczyć rany zadane okrucieństwem czasu okupacji i wzmożoną powojenną migracją, często zbłąkanej ludności różnego pochodzenia. W tej sprawie daleko posunięta była korespondencja pomiędzy katowickim biskupem sufraganem Juliuszem Bieńkiem a prowincjałem dominikanów z Krakowa o. Bernardem Przybylskim. W zasadzie jedynym , decydującym w tej kwestii elementem, który zaważył o tym, iż duszpasterstwo pozostało w dotychczasowych rękach, był brak możliwości zakwaterowania, które spełniałoby wymogi dla życia mniszego…” (A. Karkosz, Parafia Przemienienia Pańskiego. 150 lat duszpasterstwa w śródmieściu Katowic, s. 38).

Początkowo klasztor w Katowicach liczył pięciu braci kaznodziejów i stanowił tzw. dom zakonny. Jego przełożonym został mianowany o. Andrzej Kuśmierski OP. Gdy w lipcu 2013 r. dołączył do niej szósty dominikanin i wspólnota spełniała przewidziane dominikańskim prawem warunki do utworzenia konwentu, bracia z domu Przemienienia Pańskiego w Katowicach wystąpili z prośbą do Prowincjała wraz z Radą Prowincji o utworzenie w Katowicach konwentu. 13 września 2013 r. Rada Prowincji przychyliła się do prośby katowickiej wspólnoty, a tydzień później, 20.09, przełożony polskich dominikanów o. Krzysztof Popławski ustanowił w Katowicach Konwent Przemienienia Pańskiego.

Poza wymaganą liczbą braci, konwent m. in. tym różni się od domu zakonnego, że samodzielnie wybiera swojego przeora. Jego kadencja trwa trzy lata, po których może zostać wybrany na kolejne trzylecie, jednakże nie po raz trzeci w tym samym konwencie. Ponadto przeor takiego klasztoru uczestniczy w kapitule prowincjalnej, wybierającej wyższego przełożonego – prowincjała.