Przeor

Przeor klasztoru i proboszcz parafii, opiekun grupy dorosłych 3/4; w niedziele najczęściej odprawia Mszę świętą o godz. 13.00.
Email: Tomasz Golonka OP
tel. +48 32 203 71 96