W sprawach związanych z pogrzebem należy kontaktować się z kancelarią parafialną – jeśli to możliwe, w godzinach jej urzędowania – bądź z gospodarzem cmentarza: tel. +48 793 529 180.

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC.

W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły.

Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej.

Przy dopełnianiu formalności związanych z pogrzebem, prosimy w kancelarii złożyć ofiarę.