Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży – zapraszamy do kontaktu z duszpasterzem:

Duszpasterz: o. Bartłomiej Sumara OP