Intencje

Po co zamawiać Mszę świętą?

W życiu Kościoła najważniejsza jest Msza św. W Eucharystii bowiem uobecnia się Pascha Jezusa Chrystusa – Jego wcielenie, życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus Chrystus daje nam udział w swojej śmierci – śmierci dla grzechu, abyśmy i my mogli powstawać do nowego życia – życia w miłości.

Ofiarowanie Mszy św. w jakiejś intencji to dar duchowy, jakim możemy obdarowywać naszych bliskich i dalekich, żyjących i zmarłych.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Jezus Chrystus ogarnia każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich i dalekich,przyjaciół i osoby, z którymi nam trudno, świeckich i kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – o pełne uczestnictwo w życiu Bożym.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, za Ojczyznę, o pokój, o powołania i za rodziny.

Gdzie zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Osoby spoza Katowic mogą wysłać do nas wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego. W tym przypadku prosimy o wskazanie terminu Mszy św. oraz treści intencji. Po upewnieniu się, iż we wskazanym terminie możemy odprawić Mszę św., potwierdzimy to w wiadomości zwrotnej.

Jakie są rodzaje intencji?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

  1. indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
  2. zbiorowa (roczna) – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy zwykle w IV piątek każdego miesiąca o godzinie 18.00, jest to tzw. Msza św. roczna za zmarłych powierzonych naszej modlitwie na kartkach wypominkowych;
  3. gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;
  4. bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z ojców poza kościołem (najczęściej w klasztorze). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;
  5. bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

Ile to kosztuje?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy „co łaska”. Dajemy na tacę – w ten sposób utrzymujemy kościół parafialny – możemy dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd i stan materialny.

Kiedy prosimy o odprawienie mszy św., dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania braci z klasztoru, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.