W przyszłą niedzielę 17.08 przypada Uroczystość św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, patrona naszej Prowincji i metropolii katowickiej.

W przyszłą niedzielę 17.08 przypada Uroczystość św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, patrona naszej Prowincji i metropolii katowickiej. Tego dnia podczas każdej Mszy św. modlić się będziemy przy relikwiach św. Jacka znajdujących się w naszym klasztorze.

Po mszach świętych wierni będą mogli zabrać ze sobą do domów poświęcone kłosy zbóż. Święcenie kłosów przypomina jeden z cudów Świętego – jak głoszą legendy dominikańskie, jego modlitwa miała sprawić podniesienie się powalonego gradem zboża w podkrakowskiej wsi.

Święty Jacek Odrowąż urodził się w 1183 roku w Kamieniu Śląskim, w zasłużonej dla Polski szlacheckiej rodzinie. Po studiach na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii w 1221 roku wraz z bł. Czesławem przyjął habit dominikański z rąk św. Dominika w rzymskim klasztorze św. Sabiny. Wkrótce potem założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, jak brzmi pełna nazwa dominikanów, wysłał go do Polski.

Jacek założył klasztory dominikańskie w Gdańsku, Chełmnie, Elblągu, Toruniu, a także w Rydze, Dorpacie i Królewcu. Apostołował także na Rusi, zakładając klasztory w Kijowie i Haliczu. Zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie. W 1594 roku papież Klemens VIII kanonizował go.