1 września rozpoczął się remont dachu kaplicy cmentarnej. Po ustawieniu rusztowanie możliwy będzie bezpośredni dostęp do wszystkich elementów dachu, co pozwoli precezyjnie ocenić skalę zniszczeń i oszacować zakres prac konserwatorskich.

Jednym z pierwszych zadań będzie zdjęcie pokrycia łupkowego i odsłonięcie konstrukcji dachu. Pozwoli to ocenić stan techniczny więźby i podjąć decyzję o koniecznym do wykonania zakresie prac w obrębie konstrukcji dachu.

Przy tej okazji zostanie też wykonana dokładna dokumentacja (inwentaryzacja) poszycia dachowego.

Bezpośredni dostęp do wszystkich elementów dachu pozwoli precyzyjnie określić skalę zniszczeń i zadecydować o koniecznych pracach konserwatorskich. Oprócz samej konstrukcji dachu ocenie podlegać będzie pokrycie łupkowe, obróbki blacharskie, a także fragmenty kamienne wieńczące ceglaną elewację budynku kaplicy.

Darczyńców chcących wesprzeć prowadzone remonty prosimy o wpłaty na rachunek bankowy parafii z dopiskiem 'remont kaplicy’.

Numer konta parafii:
76 1600 1055 1847 3907 2000 0001 dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL76160010551847390720000001
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Ratunkowe prace konserwatorskie zostały dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe,
priorytet 1 Ochrona zabytków.

Remont wykonywany z udziałem środków Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach.