W miniony piątek i sobotę (5-6.09) ekipa dekarska rozpoczęła konserwację zdrowej części powały głównego dachu i montaż deskowania.

Przed deskowaniem poddasze zostanie gruntownie posprzątane, zwłaszcza że przez ostatnie lata było ono schronieniem dla gołębi. Zakonserwowane deski zostaną przymocowane do powały, a na nie zostanie położona papa. Na tak przygotowanym podłożu układany będzie kamienny łupek.

Darczyńców chcących wesprzeć prowadzone remonty prosimy o wpłaty na rachunek bankowy parafii z dopiskiem 'remont kaplicy’.

Numer konta parafii:
76 1600 1055 1847 3907 2000 0001 dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL76160010551847390720000001
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Ratunkowe prace konserwatorskie zostały dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe,
priorytet 1 Ochrona zabytków.

Remont wykonywany z udziałem środków Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach.