Dekarze pracujący na dachu kaplicy wyjęli z konstrukcji metalowy krzyż. Po usunięciu rdzy podjęta zostanie decyzja, czy zostanie on poddany gruntownej renowacji, czy konieczne będzie wykonanie zupełnie nowego krucyfiksu.

Ponieważ cały krzyż jest bardzo mocno skorodowany, najpierw zostanie wypiaskowany, by można było ocenić, czy nadaje się jeszcze do gruntownej renowacji, czy konieczne będzie zamówienie nowego krzyża. Jeśli po usunięciu rdzy konstrukcja krzyża okaże się wystarczająco solidna, zostanie uzupełniony o brakujące elementy i na powrót osadzony na zwieńczeniu dachu. Wykonawca remontu zaprezentował również nowe tafle kamiennego łupka, którym pokryty zostanie dach kaplicy.

Darczyńców chcących wesprzeć prowadzone remonty prosimy o wpłaty na rachunek bankowy parafii z dopiskiem 'remont kaplicy’.

Numer konta parafii:
76 1600 1055 1847 3907 2000 0001 dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL76160010551847390720000001
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Ratunkowe prace konserwatorskie zostały dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe,
priorytet 1 Ochrona zabytków.

Remont wykonywany z udziałem środków Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach.