Po ustawieniu rusztowania, 2.09 ekipa dekarska przystąpiła do zdejmowania łupkowych tafli przykrywających konstrukcję głównego dachu. Usunięta też została papa z daszku bocznego oraz wieżyczki i obróbki blacharskie.

Wiemy już, że cały kamienny łupek pokrywający dach kaplicy nadaje się do wymiany. Stare tafle są popękane, z wieloma ubytkami, łatwo się kruszą. Wszystkie obróbki blacharskie są skorodowane. Odsłonięcie konstrukcji dachu ujawniło spróchnienia na odeskowaniu i samej powale. Szczegóły można obejrzeć na prezentowanych zdjęciach.

Darczyńców chcących wesprzeć prowadzone remonty prosimy o wpłaty na rachunek bankowy parafii z dopiskiem 'remont kaplicy’.

Numer konta parafii:
76 1600 1055 1847 3907 2000 0001 dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL76160010551847390720000001
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Ratunkowe prace konserwatorskie zostały dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe,
priorytet 1 Ochrona zabytków.

Remont wykonywany z udziałem środków Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach.