Wstęp do Pisma Świętego

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia związane z lekturą Pisma Świętego. Wyjaśnia jaka jest jego natura, czym jest kanon, co znaczy, że Pismo jest natchnione. Słuchacze zaznajomią się z ogólnymi zasadami interpretacji Biblii i będą mieli okazję przyjrzeć się ich wykorzystaniu w praktyce na konkretnym przykładzie.

Zajęcia mają przede wszystkim pomóc w osobistej lekturze Pisma świętego. Znając podstawowe pojęcia i warunki, na których winna dokonywać się lektura Biblii, słuchacze będą mogli podjąć próbę samodzielnej interpretacji prostszych tekstów biblijnych.

Wykład poprowadzi dr hab. Krzysztof Mielcarek, profesor KUL, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie.

 

Więcej na stronie Dominikańskiej Szkoły Teologii w Katowicach.