1. Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz klasztoru i parafii. Kolekta dzisiejsza przeznaczona na cele parafii, kolekta specjalna przyszłej niedzieli – na remonty pomieszczeń duszpasterskich.

2. Zachęcamy do udziału w niedzielnych Nieszporach, a w środę w nabożeństwie do MBNP

3. Osoby chore, starsze i związane z Apostolstwem Chorych zapraszamy na Mszę św. w ich intencji oraz nabożeństwo Lourdzkie we wtorek o godz. 18.00.

4. Mszę św. roczną w intencji zmarłych, których imiona wypisaliśmy na kartkach wypominkowych odprawimy w piątek o godz. 18.00. Pół godziny wcześniej odmówimy Różaniec.

5. W sobotę, 25 kwietnia Legion Maryi zaprasza na pielgrzymkę do Piekar Śl. Rozpoczęcie Mszą św. w Bazylice o godz. 10.00. Dojazd do Piekar we własnym zakresie.

6. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Gidel. Koszt: 40 zł. Zapisy w zakrystii.

7. Przygotowujemy krótki film związany z Jubileuszem parafii. Od dziś po terenie parafii chodzić będzie ekipa filmowa zachęcając Państwa do krótkiej wypowiedzi. Prosimy o włączenie się w to jubileuszowe dzieło. Premiera filmu podczas Festynu u Dominikanów.

8. W zawiązku z pytaniami osób, udających się 10 maja br. pociągiem specjalnym na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, w gablocie przed kościołem można zapoznać się z informacją o możliwości uczestnictwa w wyborach prezydenckich drogą korespondencyjną lub przez pełnomocnika.

9. W ostatnim tygodniu października organizujemy wyjazd do Ziemi Świętej i Jordanii. W programie m. in. rejs po Jeziorze Galilejskim, zwiedzanie Betlejem, Nazaretu, Jerozolimy, Góry Nebo oraz Petry w Jordanii. Szczegóły nt. wyjazdu można znaleźć na stronie internetowej klasztoru lub u o. przeora. Zapisy trwają do 15 czerwca.