O tym co najważniejsze – przykazanie miłości Boga i bliźniego (Mk 12, 28-34)

– to temat czwartkowego spotkania grupy dorosłych 3/4 wokół Ewangelii wg św. Marka.

O 19.00 adoracja w kościele, po niej, ok. 19.40, spotkanie w sali nr 6.