Na cmentarzu parafialnym przy ul. Gliwickiej trwa wycinka drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu mienia i życia.

W ten sposób realizujemy decyzję UM w Katowicach nakazującą parafii usunięcie stwarzającego niebezpieczeństwo drzewostanu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odwiedzin na cmentarzu.

W związku z prowadzonymi pracami wzrośnie zabrudzenie na cmentarzu będące pozostałością po wycince (trociny, kora drzew, drobne gałązki). Prosimy, aby o pomniki swoich bliskich zadbać po zakończeniu prac, gdy z terenu cmentarza zostaną usunięte pnie i gałęzie drzew.

W miejsce usuniętych drzew zostaną nasadzone nowe.