Z radością informujemy, że po ukończeniu gruntownego remontu magazynu znajdującego się przy głównym wejściu do klasztoru, dysponujemy trzema nowymi pomieszczeniami. Dwa z nich zostaną wykorzystane na potrzeby kancelarii parafialnej, jedno będzie pełniło rolę rozmównicy i pomieszczenia duszpasterskiego.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonanej pracy

zdjęcia przed remontem

zdjęcia nowych pomieszczeń kancelaryjnych i duszpasterskich