Duszpasterstwo zaprasza absolwentów, czyli ludzi po studiach do 35 roku życia na spotkanie filmowe. Wyświetlony zostanie film pt. „Bella”, a następie odbędzie się dyskusja na jego temat. Zapraszamy

strona internetowa duszpasterstwa