W czwartek o godzinie 20 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. W swojej zewnętrznej formie Misterium przypomina drogę krzyżową. Jego podstawą są fragmenty Ewangelii, obrazy, gesty oraz symbole pojawiające się przy poszczególnych stacjach, a także tradycyjny śpiew, który angażuje i prowadzi wszystkich uczestników przez opowiadanie o zbawczych wydarzeniach chrystusowej męki.