Drodzy Mieszkańcy Katowic! Bracia i Siostry!

Rok 2016 jest czasem przeżywania jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Aktem przyjęcia chrztu przez Mieszka I, księcia Polan, rozpoczął się proces chrystianizacji Ziem Polskich. Za to miłosierne zrządzenie Bożej Opatrzności pragniemy razem podziękować podczas nabożeństwa ekumenicznego, które będzie celebrowane w dniu 3 maja br. o godz. 16.00 w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach. Wezmą w nim również udział duchowni i wierni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Wybór tego miejsca jest historycznie uzasadniony, ponieważ bazylika sanktuaryjna p.w. św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, znajduje się dziś w centrum najstarszej dzielnicy miasta Katowice. To najprawdopodobniej w tym miejscu postawiono przed wiekami pierwszą chrzcielnicę, przy której udzielano chrztu i głoszono Dobrą Nowinę.

Do udziału w dziękczynnej modlitwie za dar chrztu świętego serdecznie zapraszam mieszkańców naszego Miasta, a przede wszystkim reprezentacje wszystkich katowickich parafii wraz z pocztami sztandarowymi.

Zapraszam księży proboszczów parafii Katowic, które niejako zrodziły się z tej najstarszej parafii. Zapraszam osoby życia konsekrowanego oraz młodzież szkół średnich i gimnazjów, szczególnie tych młodych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszam członków ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Oczekując na nasze wspólne dziękczynienie za dar chrztu św., a także na modlitwę
w intencji naszego Miasta i jego mieszkańców, z serca błogosławię duszpasterzom
i wiernym katowickich parafii, wszystkim mieszkańcom Katowic: W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego!