W najbliższą niedzielę podczas mszy św. o godz. 11 powitamy nowego współbrata  w klasztorze o. Pawła Laska OP. O. Paweł jest tegorocznym nowo-wyświęconym księdzem, w swojej posłudze w naszym klasztorze i duszpasterstwie zastąpi o. Marka Domeradzkiego OP.