Dziękować będziemy Panu Bogu za mijające cztery lata i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo dla naszej posługi w Katowicach. Na msze św. zapraszamy o 8, 12 i 18.