Od października zostanie wprowadzona w niedziele i uroczystości obowiązkowe, jeszcze jedna msza św. jako ostatnia msza w mieście, o godz. 21.30.