Należy nawiedzić kościół, odmówić Ojcze nasz, Wierzę i modlitwę w intencjach Ojca Świętego, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię św. i zachować wolność od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Można też uzyskać odpust przez nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.