Nabożeństwo jest inicjatywą księży naszego dekanatu – Katowice Śródmieście i jest skierowane nie tylko do mieszkańców dekanatu ale też do wszystkich, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Pojednania i Pokuty.