Na Wiktorówki, w Tatry przeniesie się od nas o. Wojciech Frączek OP. Dziękujemy serdecznie o. Wojtkowi za jego obecność, posługę i życzymy mu pomyślności i najlepszych dni w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr. Do nas z kolei przyjdzie o. Bartłomiej Sumara OP. O. Bartek pochodzi z Gołkowic, wstąpił do zakonu po dwóch latach studiów i pracy na kopalni. Dwa lata swojego kapłaństwa przeżył najpierw w Rzeszowie następnie we Fryburgu niemieckim. Powitać go będziemy mogli w najbliższych dniach.