Warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców i Pedagogów prowadzi Maria Berlińska – doświadczona mama, terapeuta, teolog, od 20 lat prowadzi wraz z mężem
rodzinny dom dziecka.

Zajęcia odbywać się będą w cyklu pięciu spotkań raz w miesiącu.

1. 18.11.2017 g. 10.30 – 16.00
2. 16.12.2017 g. 10.30 – 16.00
3. 13.01.2018 g. 10.30 – 16.30
4. 4.03.2018 g. 13.00 – 18.30
5. 18.03.2018 g. 13.30 – 18.00

Szczegółowe informacje i zapisy u o. Przemysława Ciesielskiego OP
Liczba miejsc ograniczona !
Zapraszamy