Życie może być piękne,
a pojednanie albo jego brak to często sprawa życia lub śmieci.
Rekolekcje dla niewierzących w sakrament pojednania.
18 i 25 marca g.21.30
Dominikanie Katowice Sokolska 12