W przyszłą niedzielę, 5 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość Odpustową Przemienienia Pańskiego,
święto patronalne naszego klasztoru i parafii.
 Na sumę zapraszamy o godz. 11.
 Mszę św. będzie celebrował i wygłosi kazanie o. Piotr Frey OP – nasz neoprezbiter, który w Wielkim Poście odbywał u nas swoje diakońskie praktyki, a teraz jest duszpasterzem młodzieży w Gdańsku.
 Po mszy św. o. Piotr udzieli indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego
 Po błogosławieństwie – koncert w wykonaniu absolwentów Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza..