Po mszy św. o. Grzegorz, jako nasz neoprezbiter udzieli indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego.