Kochani Parafianie i Przyjaciele!

Mając na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas, bardzo Was prosimy:

 

NIE PRZYCHODŹCIE NA MSZĘ ŚWIĘTĄ

W SOBOTĘ WIECZOREM I W NIEDZIELĘ

 

Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia w naszej świątyni do nie więcej niż 50 osób.

Bardzo prosimy o przyjęcie tej decyzji w zaufaniu.

Zdecydowanie prosimy Was o skorzystanie z dyspensy od udziału w niedzielnej Eucharystii, której udzielił ks. abp Wiktor Skworc i o pozostanie w niedzielę w domach. Usilnie zachęcamy do uczestnictwa w Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję, radio oraz internet, a także do przyjęcia Komunii duchowej.

W tych dniach bądźmy solidarni w modlitwie, wzajemnej trosce oraz w sposób odpowiedzialny stosujmy się do zaleceń służb, dbających o nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

Bracia Dominikanie z Katowic

 

Komunia duchowa:

http://mkolbe.pl/assets/files/Komunia_duchowa.pdf