1. Słowo Abpa Wiktora Skworca.

2. Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustową naszej parafii. Suma odpustowa o godz. 11.30. Celebrował ją będzie i wygłosi kazanie ks. Artur Stuchlik, nasz parafianin, tegoroczny neoprezbiter. Po każdej Mszy świętej ks. Artur udzieli błogosławieństwa prymicyjnego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich tworzących to nasze miejsce wiary, modlitwy i życia, parafian, wszystkich przychodzących do naszego kościoła, członków duszpasterstw.

3. Sama Uroczystość Przemienienia Pańskiego przypada, czyli w czwartek, 6 sierpnia. Msze święte będziemy celebrować wg porządku dnia powszedniego.

4. W sobotę, 8 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość św. Ojca Dominika założyciela naszego zakonu. Msze święte jak w dzień powszedni.

5. Msze święte w naszym kościele w lipcu i sierpniu są o: 8, 10, 11.30, 18, 19.30, 20.30, 21.30.

6. Msze święte transmitujemy na naszym klasztornym fb. Od następnej niedzieli nie będzie transmisji Mszy świętej o godz. 8.

7. W środę 5 sierpnia odbędzie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym umieszczonym w gablocie oraz ze zmianami organizacji ruchu na stronach internetowych Urzędu Miasta.

8. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. Z następnej niedzieli na potrzeby parafii.

*****

9. Informacje porządkowe:

6 czerwca odwołana została ogólna dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, dla osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem, dla chorych i objętych kwarantanną

— W czasie Eucharystii należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa. Znak pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głowy.

— Zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.