1.    Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele są celebrowane wg porządku niedzielnego.

2.     Przypominamy, że decyzją władzy państwowej cmentarze są zamknięte w okresie od wczoraj, 31 października do jutra, 2 listopada. Tym samym procesja i msza św. zwykle celebrowana na cmentarzu 1 listopada, nie odbędzie się.

3.     Zapraszamy natomiast do modlitwy za zmarłych codziennie, przez cały listopad podczas różańca przed wieczorną Mszą świętą oraz przez cały rok, podczas Mszy Św. Rocznych.

4.     Terminy Mszy Św. Rocznych są podane na obrazkach rozdawanych przy przyjmowaniu wypominków.

5.     W poniedziałek, 2 listopada w Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze święte w naszym kościele o 8, 12, 18. Ponadto  o godz. 18, odbędzie się pierwsza w nowym cyklu Msza Św. Roczna za zmarłych powierzonych naszej modlitwie na kartkach wspominkowych. Przed Mszą, o godz. 17.30, różaniec za zmarłych.

6.     Informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych (na podst. Dekretu Penitencjarii Apostolskiej, z dnia 22 października 2020 r.):

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b.- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

7.     W zakrystii i kancelarii można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych, za których będziemy modlić się przez cały 2019/2020 rok. Można też zabrać kalendarzyk z datami Mszy św. Rocznych.