W ostatnim czasie doszło do zmiany składu personalnego naszego klasztoru. Do Warszawy przeniósł się o. Paweł Lasek OP (został powołany przez Kapitułę Prowincjalną na urząd syndyka prowincji – jest to brat, który zajmuje się sprawami gospodarczymi i finansowymi w naszym zakonie). Na jego miejsce przyszedł o. Gabriel Wilczyński OP – będzie syndykiem naszego klasztoru i duszpasterzem ABSolwentów. Msza święta „pożegnalno-powitalna” będzie już jutro, w niedzielę 13 marca, o godz. 18.

 

Już teraz dziękujemy o. Pawłowi za 5 lat wspólnej drogi, a o. Gabrielowi życzymy wszelkiego potrzebnego błogosławieństwa w nowej posłudze!