W odpowiedzi na list Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej (po spotkaniu Arcybiskupa, Wojewody i Marszałka naszego województwa), prosimy o zgłaszanie swojej gotowości do przyjmowania uchodźców z Ukrainy.

Potrzebne informacje to: imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon, adres lokalu, ilość deklarowanych osób do przyjęcia/ilość pomieszczeń, deklarowany czas pobytu uchodźców, rodzaj budynku (dom wolnostojący, kamienica, mieszkanie w bloku etc).

Nadmienić trzeba, że przyjmowanie uchodźców odbywa się na koszt przyjmującego, który zabezpiecza nocleg, media oraz wyżywienie. Prosimy zatem o rozważne podejmowanie decyzji według własnych możliwości finansowych.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza na naszej strony internetowej, fb oraz w zakrystii i kancelarii.

Termin zgłoszeń: do 14 marca br. KONIEC ZAPISÓW

Osobą koordynującą pomoc uchodźcom w naszym klasztorze jest o. Tomasz Golonka OP.