Z radością informujemy, że otrzymaliśmy z Kurii Archidiecezjalnej zgodę na remont kościoła wg wizualizacji umieszczonej na ścianie wejściowej. Obecnie zmierzamy do realizacji pierwszego etapu remontu – wykonania ogrzewania podłogowego. Wrócimy także do kwestowania na ten cel, w czwartą niedzielę każdego miesiąca.

O kolejnych etapach pracy będziemy informować w ogłoszeniach duszpasterskich.