Dotychczas: Zakończyliśmy prace remontowe w pierwszej części kościoła. Docelowo wykonane są: przebudowa prezbiterium, ogrzewanie podłogowe z przebudową kotłowni, kolor ścian. Pozostałe elementy – jak widać z porównania z projektem, są TYMCZASOWE.

Cel na październik to: dokończenie ogrzewania podłogowego i wylanie posadzki betonowej w drugiej części kościoła.

Dziękujemy za wszelką pomoc, złożone ofiary i wsparcie w realizacji remontu! Msze święte w niedzielę będą już celebrowane w kościele. Spowiedź – w konfesjonale pod chórem. Na Msze w tygodniu zapraszamy do kaplicy pod kościołem. W Sali Rodzinnej, przed każdą Mszą jest okazja do spowiedzi. Zapraszamy do tworzenia wspólnego dzieła!

Informujemy, że nadal można nas wesprzeć ofiarą, poniżej podajemy numer konta i prosimy o dopisek «na remont».

76 1600 1055 1847 3907 2000 0001