Dotychczas: Ogrzewanie podłogowe do końca ułożone. Czekamy na beton.

Dziękujemy za wszelką pomoc, złożone ofiary i wsparcie w realizacji remontu! Zapraszamy do tworzenia wspólnego dzieła!

Informujemy, że nadal można nas wesprzeć ofiarą, poniżej podajemy numer konta i prosimy o dopisek «na remont».

76 1600 1055 1847 3907 2000 0001