1. Oddajemy kościół do użytku.

2. Na ten moment – kilka informacji:

— jak już mówiliśmy, docelowo wykonane są: schody w prezbiterium, ogrzewanie podłogowe, biały kolor ścian; pozostałe elementy – jak widać z porównania z projektem – są tymczasowe.

— drzwi wejściowe są na samozamykacz; prosimy uważać na wysoki próg w drzwiach;

— w bocznych drzwiach jest podjazd dla wózków – drzwi będą otwierane w niedziele. W razie potrzeby można podejść do zakrystii i poprosić o ich otwarcie.

— kruchty: w wejściu głównym i bocznym – podejmujemy działania, by zamontować je w jak najbliższym czasie.

3. Ogrzewanie podłogowe działa. Jesteśmy na etapie wygrzewania posadzki. Po zakończeniu tego procesu, temperatura w kościele będzie utrzymywana na poziomie 13-15 oC.

4. Kończymy I etap remontu naszego kościoła. Udało się zrealizować wszystko z zamierzonych celów – przebudowę prezbiterium, wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z przebudową kotłowni, wylanie posadzki (jastrych cementowy). Prace ponadplanowe które wykonano to: malowanie znacznej części kościoła, wyposażenie prezbiterium. To że nie planowaliśmy tych robót, a je wykonaliśmy, do duży sukces organizacyjny i finansowy nas wszystkich.

5. Wydatki poniesione na prace wykonane w tym roku, od czerwca do listopada to:

lp NAZWA: MATERIAŁ+ USŁUGA

wg kolejności wykonania

KWOTA

VI – XI 2022

1 Kontener/magazynowanie – wypożyczenie 4 305
2 Nadzór inwestorski 14 760
3 Konstruktor – obliczenia wytrzymałości 2 000
4 Budowlane – przebudowa prezbiterium 68 943
5 Instalatorskie – ogrzewanie podłogowe w kościele; kotłownia 159 531
6 Betoniarskie – wylewka na ogrzewaniu podłogowym 23 735
7 Elektryczne – zmiany w przebiegu instalacji, nagrzewnice 2 086
8 Malarskie – malowanie 46 280
9 Stolarskie/ślusarskie– wyposażenie prezbiterium, podesty 24 501
10 Wykończeniowe – szlif schodów, mycie okien, mycie posadzki 4 999
11 Rusztowanie – wypożyczenie na kilku etapach prac 628
12 RAZEM 351 768

 

Wielkie podziękowania kierujemy do WAS wszystkich … do ofiarodawców. Cały wkład jaki ponieśliście, to ofiary i praca wykonana dla pożytku wzajemnego, i po to …. byśmy wszyscy mieli lepiej.

My – bracia dominikanie, dziękujemy za zaufanie. Tym bardziej, że jako klasztor – ja jako przeor i proboszcz, zarządzamy Waszymi dobrami. Dziękujemy.

Podziękowania dla Twórców, których nieodpłatna praca, to ogromny wkład na rzecz nas wszystkich.

Podziękowania dla wykonawców i osób, które odpowiadały na prośbę o pomoc przy różnych pracach porządkowych, przenoszeniu ławek, meblowaniu kościoła etc.

6. Plany na 2023 r. Głównym celem na przyszły rok (obok pomniejszych prac wykończeniowych) jest położenie kamienia na posadzkę betonową. Będzie to trawertyn raciszyński. W najbliższym czasie sfinalizujemy umowę na zakup sformatowanych na nasze potrzeby płyt kamiennych. Na zakup i ułożenie kamienia będziemy kwestować, jak do tej pory w czwartą niedzielę, każdego miesiąca. W celu zrealizowania całej tej operacji w miarę jak najsprawniej, wystąpiłem do naszej prowincji o pożyczkę (jej zaletą jest – możliwość szybkiego wykonania zakupu kamienia; trudnością, z którą trzeba będzie się zmierzyć– konieczność jej spłaty). Pożyczka została nam przyznana. Zwróciłem się również do kurii archidiecezjalnej z prośbą o zwolnienie z kolekt na rzecz archidiecezji, i przekierowanie tych pieniędzy na nasze cele remontowe. W związku z tym, że w archidiecezji remonty oraz budowy w parafiach (wg obowiązujących zarządzeń) nie są podstawą do zwolnienia z kolekt, zgody na takie działanie nie otrzymaliśmy. Inne podmioty, do których zwróciliśmy się o wsparcie naszych działań, nie mają takiej możliwości, bądź nie odpowiedziały na naszą petycje.

Niemniej, wykonanie zamierzonych robót (w wolniejszym tempie), w nadchodzącym roku jest możliwe.

Tomasz Golonka OP