Wyjątkową formą pomocy tym, którzy już odeszli, są odpusty, które można ofiarować w ich intencji w dniach od 1 do 8 listopada włącznie. Czym są odpusty za zmarłych i pod jakimi warunkami można je uzyskać.

Jak tłumaczy o. Tomasz Wytrwał OP dla zrozumienia kwestii odpustów konieczne jest rozróżnienie między winą i karą za grzechy popełnione przez człowieka:

– Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić.

Dlatego kara, pozostająca po odpuszczeniu winy, która jest przynależna za ten grzech, musi być odpokutowana albo w tym życiu poprzez uczynki miłosierdzia, albo w przyszłym życiu przez odpokutowanie kar czyśćcowych. – wyjaśnia o. Wytrwał OP.

Nauka Kościoła o odpustach wypływa z wyznawanej wiary w świętych obcowanie.

– My wszyscy wierni na ziemi tworzymy Kościół pielgrzymujący i z jednej strony możemy doświadczać pomocy od świętych, a z drugiej strony jesteśmy zobowiązani do pomocy duchowej naszym braciom, którzy poprzedzili nas i cierpią w czyśćcu. – dodaje dominikanin.

Jakie są warunki, aby uzyskać odpust dla zmarłych?

Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zamarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach 1 – 8 listopada jest odpustem zupełnym, a w pozostałe dni roku jest odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień.

Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, w Dzień Zaduszny mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: Spowiedź, Komunia Święta, modlitwa w intencjach w których modli się ojciec święty oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek, nawet lekkiego grzechu.

Odpust w Dzień Zaduszny można zyskać od południa dnia poprzedniego, aż do północy z 2 na 3 listopada. W intencjach, w których modli się ojciec święty można odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwą. Jeśli brak jest wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

W pierwszych dniach listopada modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. W kościele ustawiamy paschał na znak zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią oraz szatanem.

Więcej o teologii odpustów można znaleźć TUTAJ, zawiłości tłumaczy nasz współbrat o. Tomasz Wytrwał OP.

Opracował: ks. Przemysław Lech