Jordania

Współczesne Hasymidzkie Królestwo Jordanii, położone w Azji Południowo-Zachodniej, graniczy z Izraelem, Zachodnim Brzegiem Jordanu, Irakiem, Arabią Saudyjską oraz Syrią. Tereny tej monarchii związane są z początkami chrześcijaństwa. Państwo położone jest w zdecydowanej większości na terenie równin, które mieszczą się na wysokości powyżej 700 m n.p.m. Charakterystyczne dla tego kraju są także półpustynie Moab, Idumea, Harra rozciągające się na wschodzie i południu. Suchy klimat zwrotnikowo-kontynentalny przyczynia się do dość ubogiego świata fauny i flory.

Historia

Dzieje Jordanii są nierozerwalnie związane od czasów prehistorycznych z historią poszczególnych ludów i narodów zamieszkujących te tereny. Do rozwoju państwa w starożytności przyczynił się głównie handlowy charakter wielu miast, znajdujących się na trakcie łączącym Azję z Europą. W X stuleciu przed narodzeniem Chrystusa, ziemie zostały podbite przez Królestwo Izraelskie. W kolejnych wiekach przechodziły pod władanie imperium asyryjskiego, Babilonii, Persji, imperium Seleucydów. Historia kraju naznaczona jest licznymi walkami oraz wojnami, które ostatecznie w 1950 roku doprowadziły do powstania Hasymidzkiego Królestwa Jordanii. Stopniowa liberalizacja kraju jest widoczna od końca lat 80-tych ubiegłego wieku.

Zabytki

Sercem Jordanii jest Amman, stolica i jedno z najdłużej istniejących na świecie miast, wyrastające na siedmiu wzgórzach. Podczas wycieczki do Ziemi Świętej warto zwiedzić zabytki, które mieszczą w starej części stolicy Jordanii od czasów starożytnych – cytadela, rzymski amfiteatr. Zachwyca swoją monumentalną architekturą także skalne miasto, które Petra znajduje się na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ten unikalny zespół architektoniczny wykuli w skale Nabetajczycy. Znajduje się tu ponad 800 obiektów zabytkowych, a pomimo ciągłych prac badawczych wiele aspektów tego kompleksu owianych jest jeszcze tajemnicą. Przyrodniczą perłą kraju jest niewątpliwie Morze Martwe, charakteryzujące się bardzo dużym zasoleniem. Słynie nie tylko z dobroczynnego wpływu wody oraz błota na urodę, ale także z wielu legend. Wedle podań historycznych to właśnie na dnie tego akwenu znajdują się ruiny Sodomy i Gomory.

Pomniki chrześcijaństwa

Jordania naznaczona jest licznymi pamiątkami dziejów religii chrześcijańskiej i stanowi obszar chętnie odwiedzany przez uczestników pielgrzymek do Ziemi Świętej. Kryje w sobie prawdziwą historię Zbawienia. Pozwala poznać miejsca, które zaważyły na losach wiary. Góra Nebo, mieszcząca się w Jordanii, wyrasta na wysokość 835m n.p.m. Mojżesz stąd dostrzegł Ziemię Obiecaną, tu ukryta została Akra Przymierza. Z góry rozpościera się widok na Morze Martwe oraz miasto Madaba. W jego zakamarkach kryje się kościół świętego Jerzego, gdzie można podziwiać najlepiej zachowaną mapę Ziemi Świętej. Ma postać posadzki mozaikowej i stanowi świadectwo świetności czasów rzymskich.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości obcowania z zabytkami kultury chrześcijaństwa. Pielgrzymka rozpoczyna się i kończy w Katowicach.