ABS- początkowo był skrótem od „Absolwenci”, ponieważ większość z nas wyrosła w duszpasterstwach akademickich rozrzuconych po całej Polsce. Dlatego są tutaj osoby w wieku 26-35 lat, które chcą rozwijać swoją duchowość, wiedzę o Kościele i podejmować ważne tematy dnia codziennego.

Chcemy, by to miejsce – te spotkania – stworzyły przestrzeń dla dobrych, budujących dyskusji i ciekawych inspiracji życiowych, których punktem odniesienia zawsze jest Pan Bóg.

O relację z Najlepszym Przyjacielem trzeba dbać! Podobnie jak o każdą ziemską przyjaźń i miłość. Dlatego, jako chrześcijanie – katolicy – chcemy, oprócz uczestnictwa we Mszy Świętej i indywidualnej modlitwy, zaprosić Was do wspólnego dzieła, ponieważ:„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Na spotkania zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i czwartek. Lektura Pisma, spotkania filmowe czy dyskusyjne to tylko niektóre z propozycji. Cały plan można zobaczyć na stronie internetowej